Gewichtige Gedachten
Laura Karreman

In de performance How Heavy Are My Thoughts van Ivana Müller staat de volgende vraag centraal: ‘If my thoughts are heavier than usual, is my head heavier than usual too?’ In de voorstelling wordt door een presentator verslag gedaan van het experimentele onderzoek dat door Ivana Müller verricht is om deze vraag te beantwoorden.
In eerste instantie lijkt het misschien vooral een absurd streven om een metafoor als ‘heavy thoughts’ op een kwantitatieve wijze te willen meten. En inderdaad leveren de teksten en het audiovisuele materiaal waarin Müller’s pogingen tot empirisch onderzoek zijn vastgelegd vele komische en zelfs hilarische momenten op.
Maar deze lecture performance biedt meer dan een dergelijke eenduidige interpretatie. Het onderzoeksmateriaal van Ivana Müller – naar wie presentator Bill Aitchison veelbetekenend verwijst met haar initialen ‘I.M.’- stelt namelijk op subtiele wijze fundamentele filosofische kwesties ter discussie. Müller plaatst haar performance in een cultuurhistorisch perspectief door op expliciete en impliciete wijze naar bepaalde denkers te wijzen, in het bijzonder naar Descartes.
Daarnaast vertegenwoordigt de verwijzing naar de wetenschappelijke praktijk in de performance enerzijds een komisch commentaar op die praktijk, maar roept die verwijzing anderzijds ook vragen op over artistieke onderzoeksprocessen. De bijzondere aanwezigheid van I.M. lijkt bovendien bepaalde gevolgen te hebben voor het beeld dat de toeschouwer van haar krijgt.

Read entire text: Gewichtige Gedachten.pdf